Håndtering av helium - The Balloon Company

Få levert ballonger & festprodukter på døren i løpet av noen få timer!

Håndtering av helium

Forholdsregler for sikker håndtering

Generelt:

 • Helium skal aldri innåndes eller inhaleres! Intens innånding av helium fortrenger oksygen i lungene, og man risikerer å bli kvalt
 • Forsøk aldri å modifisere eller reparere beholderens ventiler eller sikkerhetsavblåsningsutstyr.
 • Skadede ventiler rapporteres umiddelbart til gassleverandør.
 • Hold ventil-koblingen ren og fri for urenheter, gjelder særlig olje og vann.
 • Forsøk aldri å overføre gass fra en beholder til en annen.
 • Bruk aldri åpen flamme eller elektrisk oppvarming for å øke trykket i en gassbeholder.
 • Etiketter og merking som gassleverandøren har påsatt gassflasken for å identifisere innholdet må ikke fjernes.
 • Vurder relevante lover, forskrifter og lokale regelverk i forbindelse med lagring av beholdere.

Bruk:

 • Helium er en naturlig, ikke-brennbar, giftfri gass. Det er ingen økologiske skader som følge av bruk av helium. Det kan brukes trygt enten inne eller ute. Helium er imidlertid oppbevart i tunge sylindere med trykk.
 • Se leverandørens instruksjoner for håndtering av beholderne.
 • Beholdere brukes i stående stilling, forsvarlig sikret mot å velte. Sylindere kan forårsake alvorlig personskade hvis de faller eller ruller på deg eller noen andre.
 • Produktet skal håndteres i henhold til god industriell hygienepraksis, og i samsvar med sikkerhetsprosedyrer.
 • La aldri barn eller noen uvedkommende håndtere heliumsylindere eller bruke ballongoppblåsningsutstyr.
 • Åpne aldri sylinderventilen uten å montere en gassdyse, og åpne deretter ventilen sakte.
 • Når du blåser opp ballonger, må du alltid peke ballongen og gummidysen vekk fra deg.
 • Husk å lukke sylinderen til ‘av’ etter bruk.
 • Kun personer som har erfaring og som har fått relevant opplæring bør håndtere komprimerte gasser.
 • Kontroller at hele gassystemet var (eller er regelmessig) sjekket for lekkasjer før bruk.
 • Ikke røyk ved håndtering av dette stoffet.
 • Benytt bare godt spesifisert utstyr som passer for dette stoffet, dets trykk og temperatur.
 • Gassen må ikke pustes inn.
 • Unngå utslipp av produktet til atmosfære.
 • Tillat ikke tilbakeslag inn i beholderen.
 • Hvis det oppstår problemer med betjening av flaskeventil skal flasken settes til side og leverandør kontaktes.
 • Ventilhetter eller blindmuttere bør være montert, og når blindmutter følger med beholderen skal denne monteres på ventilen umiddelbart etter frakobling fra forbruksutstyr.
 • Steng beholderens ventil etter bruk og når den er tom, selv om beholderen fortsatt er tilknyttet forbrukerutstyr.
 • Behold ventilhetten på plass inntil gassflasken er forsvarlig sikret mot å velte. Deretter tas flasken i bruk.

 Lagring & Transport:

 • Beholdere lagres i stående stilling, forsvarlig sikret mot å velte.
 • Bruk aldri utstyr som kan være skadet. Forsøk under ingen omstendigheter å reparere utstyret.
 • Beskytt gassflasker mot fysisk skade. Flasker skal ikke slepes, veltes eller utsettes for slag eller støt.
 • Hvis du transporterer sylindere med bil, må du forsikre deg om at bilen er godt ventilert og at sylinderen er godt sikret.
 • Forsikre deg om at sylindrene er lagret i godt ventilerte områder, borte fra direkte varme.
 • Bruk alltid en sylindertralle til å flytte store sylindere, selv på kort avstand. Forsøk aldri å flytte dem alene.
 • Lagrede beholdere bør sjekkes periodisk med hensyn på lekkasjer og generell tilstand, og oppbevares i et godt ventilert rom og med en temperatur på under 50°C, og ikke under forhold som kan medføre korrosjon
 • Beholdere skal lagres på områder der det ikke er brannfare. Varmekilder og tennkilder må unngås.
Copyright 2022 © The Balloon Company / The Creative Corner AS.

X
0
0
Din Handlekurv
Din handlekurv er tomGå tilbake til nettbutikken
Calculate Shipping